macOS Mojave 10.14 har ett nytt läge, ett svart, mörkt läge, Dark Mode, som kommer att delta användarna i två läger – de som älskar Dark Mode och det som inte alls gillar det. Det kan rent av bli en åldersfråga.

Det handlar nämligen om kontrast och om det faktum att vit text på en mörk, svart botten, inte har samma höga kontrast som tvärtom, eller rättare sagt våra hjärnor uppfattar det inte så. Innan du läser vidare så handlar detta naturligtvis också om tycke och smak och det handlar om vad det är du ska göra. Det går inte att tvärsäkert säga att det ena är fel och det andra är rätt.

Sänkt kontrast

Skillnaden mellan vitt på svart eller svart på vitt är inte stor men den finns där. Våra hjärnor är funtade så att om vitt på svart verkligen ska fungera så ska det vara mörkt runt omkring oss.

There are times when light on dark works but it also requires a dark environment for our brains to switch techniques. You’ll notice that your GPS switches contrast when it’s dark outside. This is because our brains do the same thing. Most photo sharing websites or any website that’s rich in media content typically will choose a dark theme as well. Netflix is a prime example of this as we typically would view that website in a darkened room.

Quora

Bilder fungerar exempelvis bra på en mörk bakgrund liksom om vi ska jobba med bilder. Så långt fungerar Apples teori om Dark Mode som ett slags fokus-förstärkare.

Most studies have shown that reading digital books written with black characters on white (light) background is better for the eyes than reading the same in white text with black (dark) background. In the experiments, the subjects read with 26% greater accuracy when they read with dark characters on a light/white background. The science (physics) behind this phenomenon is the following:

1) When the background is white, display is bright and the iris closes a bit more than normal and this decreases the effect of the ”deformed” lens. With a black background the iris opens a bit more to receive more light and the deformation of the lens creates a much fuzzier focus at the eye. This is known as ”fuzzing effect” or ”Halation”.

Quora

Åldern

Sedan var det detta med åldern och det har att göra med våra ögon och en ögonmuskel som inte är lika mjuk, flexibel som den var i unga år. Med stigande ålder tenderar vi att föredra svart text på en vit, ljus botten – alltså inte bara när vi ska läsa en lite längre text utan alltid. Våra pupiller styr hur vi uppfattar det vi ska läsa och generellt så är svart ett på en ljus botten bättre, än tvärtom.

För egen del föredrar jag en mörk arbetsyta om jag jobbar med bilder och grafik. Däremot har jags vårt, för att inte säga mycket svårt, att surfa runt med en svart/mörk Safari.

Så Dark Mode får vara för min del.

PS. Jo, jag är fullt medveten om att Macken X är mörk/svart och jag är också fullt medveten om att jag resonerar mot mig själv, delvis, i texten ovan men den mörka designen gjorde jag för att jag ville vara hopp, inne och ung – eller så inte.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This