Apple har städat bort all (nästan) information om AirPower, laddningsplattan, som skulle ha lanserats för flera månader sedan. Det är en tydlig indikation på att antingen är produkten nedlagd eller så är den försenad ytterligare.

AirPower finns fortfarande kvar, på produktsidan, men laddningsplattan har plockats biort på alla andra ställen på Apples webbplats. Apple nämnde inte heller med ett enda ord AirPower under gårdagens keynote.

Problem

Det finns också information som tyder på att Apple har problem med att få laddningsplattan att fungera som de vill. AirPower ska kunna ladda en iPad, AirPods och iPhone oavsett var på platts som du lägger enheten. Det i sig innebär ett problem därför att olika enheter har olika typer av laddning, tekniskt. Enkelt uttryckt så handlar det om de runda cirklar med tråd som ger induktionsladdning. De ser olika ut beroende på vad som ska laddas. Alla dessa små paket med tråd ska alltså rymmas under skalet på plattan och de ska fungera med rätt typ av enhet.

Sköts upp

AirPower visades upp under Apples tidigare keynote och då sades det att laddningsplattan skulle komma under våren 2018. Lanseringen sköts upp till sommaren, sköts upp igen till hösten 2018 men fortfarande inga besked och nu när den mesta informationen om laddningsplattan plockats bort så pekar det mot att plattan skjutits upp på bestämd tid eller så har den helt enkelt lagts ned – det senare inte särskilt sannolikt. Apple brukar inte ge upp men Apple brukar inte heller kompromissa med mål och visioner så lyckas de inte lösa de tekniska problemen så kanske det inte blir någon platta överhuvudtaget.  Jag beklagar velandet här fram och tillbaka men Apple är nu Apple och Apple kommenterar inte och svarar inte på frågor om AirPower så det som återstår är att gissa.