Flygräder och bomber har varit en del av vardagen för många syrier i flera år. Byggnader har totalförstörts, människor har skadats och liv har skördats. För att någorlunda minska på förödelsen finns nu en app som varnar när stridsflygen är på väg.

Källa: App varnar vid flyganfall i Syrien