Den 19 mars attackerades flera svenska medier och den 24 mars 2016 upprepades attacken där flera svenska tidningar dränktes med skräptrafik och inte gick att nå. Kort efter attackerna pekades Ryssland ut som ansvariga och uppgifterna dyker nu upp på nytt i amerikanska diplomatmeddelanden.

Det framgår inte av de amerikanska meddelandena hur USA och amerikanska myndigheter kommit fram till slutsatsen att det verkligen var Ryssland som slog ut stora svenska medier vid två tillfällen. Det handlar om information som skickas ut till USAs ambassadörer regelmässigt för att informera om hus USA ser på omvärlden utifrån aktuella händelser. Det är en omvärldsbevakning och upplysningar om hur hemlandet ser på olika händelsen ute i världen.

Trafiken

Det vi vet är att trafiken kom från Ryssland vilket inte är detsamma som att det var Ryssland som låg bakom attacken. Ryska servar kan ha använts av någon annan och du kan hyra ryska botnet för att genomföras attacker. I det här fallet handlar det om en massiv attack, mycket stora mängder skräptrafik vilket gör att det sannolikt inte handlar om en scriptkiddie från ett pojkrum eller några finniga tonåringar som ska testa vad som går att göra ute på nätet.

Samtidigt så finns en uppenbar risk att springa Rysslands ärenden här och sprida osäkerhet och tveksamhet runt attacker som de facto slog ut en rad stora svenska tidningar vid två tillfällen. Mot det ska också ställas att flera medier, Sveriges Radio och Sveriges Television fortfarande fungerade så Sverige var inte utan informationskällor den 19 och den 24 mars. Det blir en balansgång mellan vad vi vet, vad vi tror oss veta och vad vi faktiskt kan få fram i form av någorlunda pålitliga fakta.

Attacker

Idag vet vi, med rätt stor säkerhet, att Ryssland attackerade och tog sig in i det amerikanska demokratiska partiets datorsystem ungefär samtidigt som attackerna mot svenska medier. Den information, epost och dokument, som stals vid intrånget dök sedan upp hos Rysslands “nyttiga idiot” Wikileaks. Även om det inte finns skäl till att helt svälja amerikanska uppgifter så är det en tämligen enig amerikansk underrättelsetjänst som pekar ut Ryssland som ansvariga. Mig veterligt så finns det inte heller några invändningar mot den analysen och bedömningen som kan anses ha någon högre dignitet. Ryssarna själva blånekar men det var inte heller annat att vänta.

När det gäller Ddos-attacker, överbelastningsattacker, så är det ofta svårt att med säkerhet peka den eller de skyldiga. Trafiken kan ledas om, skickas via alternativa system och som sagt – du kan hyra ett gäng ryska servrar för en attack.

Ryssland

Med hänsyn taget till vad vi vet om ryska trollfabriker, attacker och hur Ryssland agerar ute på nätet – att det finns ett rysk intresse av att slå till mot västerländska demokratier för att sprida desinformation och osäkerhet så ter det sig i alla fall inte uteslutet att Ryssland kan ligga bakom attackerna.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This