Den 19 mars 2016 inleddes en massiv attack riktad mot flera stora svenska medier. Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska och Dagens Industri slogs ut och var svåra eller omöjliga att små under flera timmar. Den 24 mars upprepades attacken där Ryssland nu pekas ut som ansvarig i diplomatpost skickad till USAs ambassadörer.

Det är inte första gången som Ryssland pekas ut. Det gjordes bara några dagar efter det att attacken genomförts sedan det visat sig att trafiken kom via ryska servrar. Nu ska för tydlighetens skull tilläggas att enbart det faktum att trafiken kom från ryska servrar i sig inte utgör något bevis för att Ryssland låg bakom attacken.

Macken 19 mars 2016Omfattande Ddos-attack mot svenska medier

Attack

Du kan hyra en samling servrar för att genomföra en överbelastningsattack, bland annat från internetleverantörer i Ryssland. En attack kostar allt från några dollar till några hundra dollar beroende på tid och omfattning. Attacken mot de svenska medierna var stor, omfattande och mängden trafik var massiv. Så stor att mediernas hemsidor och datorsystem dränktes av skräptrafiken.

Kort efter attackerna så pekade amerikanska myndigheter ut Ryssland som ansvariga i meddelanden som skickades ut till USAs ambassadörer runt om i världen. Meddelanden som nu har lämnats ut med stöd av det som kallas Freedom of Information Act och informationen har nu publicerats av Buzzfeed.

 

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This