Har du spelat ett tag så har du säkert råkat ut för det – du ger dig på ett gym och får slita tre varv med sex olika Pokémons innan du kan inta det och peta in din egen Pokémon. Belöningen är skral och har du tur så kanske du får ytterligare 50 coins.

Gym-attacker är en viktig del i spelet och med hänsyn taget till insatsen så är belöningarna snål. Du får lite XP, dåligt betalt i jakten på guldmedalj för det aktuella gymmet och du kommer att få stora problem med att inta ett gym om de som försvarar det börjat att mata upp sina Pokémons.

Min poäng är att det är slagsida mellan det du får som belöning i förhållande till jobbet att ta över ett gym. Jag inser naturligtvis att vi inte kommer att få Niantic att ändra sig vad gäller tilldelningen av coins. Det handlar om pengar i förlängningen och Niantic vill att vi ska köpa saker i deras butik med riktiga pengar, inte det vi tjänar i spelet.

Raid

Det jag är ute efter är att det inte ska vara lika enkelt att försvara ett gym och att du ska få bättre betalt för att ta ned ett gym och försvara det i jakten på medaljen för det aktuella gymmet. Idag lönar det sig avsevärt mycket bättre att vara med på en raid på samma gym och ta ned en raidboss trots att det går snabbare och är betydligt enklare.

Idag kan du mata 10 bär per halvtimme för att försvara ett gym. Det gör att du får sitta varv efter varv och kämpa med Pokémons som är fullmatade när du kommer in på det sista och tredje varvet. Det blir ett Sisifos-uppdrag där du hela tiden skickas tillbaka till Gå och får början om. För egen del hoppar jag hellre över en attack och försök att erövra/ta ned gymmet och kommer tillbaka då gymmet har en raidboss.

Med bättre betalt för att ta ned ett gym, bättre betalt för att försvara ett gym och lättare att erövra ett gym så skulle omsättningen på gym – snabbare rotation för vilken färg som håller ett gym öka och det tror jag att de flesta spelare skulle uppskatta.

Ut och jaga nu!

/av Northwiz
trainer code: 3937 1926 6061

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This