Apple har nu svarat den amerikanska kongressen på en rad frågor som rör integritet, vilken information som samlas in och hur den används. Apples svar kan sammanfattas med att Apple inte är i branschen att sälja användares uppgifter.

Av Apples svar framgår att Apples sätt att förhålla sig till användare och deras uppgifter är “radically different”. Även om Apple inte nämnder Google eller Facebook vid namn så är det tämligen uppenbart vilka som avses i Apples svar till kongressen.

“We believe privacy is a fundamental human right and purposely design our products and services to minimize our collection of customer data”

Frågorna från kongressen var föranledda av den senaste tidens mediarapportering om hur användares uppgift säljs, skickas vidare och används.

Appleinsider 

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This