Vid årets Black Hat-konferens så visar säkerhetsforskare upp en bugg i Apples hantering av WiFi och det som kallas MDM. Buggen är redan åtgärdad i den senaste. versionen av macOS.

MDM är ett verktyg för att hantera flera installationer, multi-installationer, och buggen gör det möjligt att exploatera en dator när den kopplar upp sig mot WiFi första gången.

“We found a bug that allows us to compromise the device and install malicious software before the user is ever even logged in for the very first time,” Endahl says. “By the time they’re logging in, by the time they see the desktop, the computer is already compromised.”

Wired

Exploatera

För att du ska kunna exploatera buggen så krävs att du har tillgång till verktyget, tillräckliga rättigheter och även vid presentationen och visningen av hur buggen ska kunna exploateras så krävdes säga rättigheter och en speciell server. Buggen är mycket svår att exploatera.

Sedan som sagt – den åtgärdades redan förr månanden i uppdateringen av macOS.

 

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This