WordPress har uppdaterat sin blogg-lösning till version 4.9.7 och det är en viktig säkerhetsuppdatering som du bör uppdatera till omedelbart – om du inte har automatiska uppdateringar påslaget.

Den nya versionen åtgärdar 17 inrapporterade buggar varav några är kritiska ur säkerhetssynpunkt.

Seventeen other bugs were fixed in WordPress 4.9.7. Particularly of note were:

  • Taxonomy: Improve cache handling for term queries.
  • Posts, Post Types: Clear post password cookie when logging out.
  • Widgets: Allow basic HTML tags in sidebar descriptions on Widgets admin screen.
  • Community Events Dashboard: Always show the nearest WordCamp if one is coming up, even if there are multiple Meetups happening first.
  • Privacy: Make sure default privacy policy content does not cause a fatal error when flushing rewrite rules outside of the admin context.

Automatiskt

Då detta är en säkerhetsuppdatering så kommer den att installeras automatiskt såvida du inte har slagit av den funktionen (avrådes å det bestämdaste).

WordPress

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This