Donald Trump var närmast triumfatorisk efter förhandlingarna med Nordkoreas Kim Jong-un. Nordkorea skulle nedrusta men nu kommer amerikanska underättelserapporter som talar om det rakt motsatta.

Det skulle i så fall inte vara första gången som nordkoreanska diktatorer säger en sak och sedan gör en helt annan. Avtal har brutits och överenskommelser har knappt hunnit att meddelas och förklaras innan de har fallit samman.

Ljuger

Washington Post skriver att Nordkoreas både ljugit om antalet förmodade stridsspetsar och om antalet platser där de producerar material för kärnvapen.

U.S. intelligence officials, citing newly obtained evidence, have concluded that North Korea does not intend to fully surrender its nuclear stockpile, and instead is considering ways to conceal the number of weapons it has and secret production facilities, according to U.S. officials.

The evidence, collected in the wake of the June 12 summit in Singapore, points to preparations to deceive the United States about the number of nuclear warheads in North Korea’s arsenal as well as the existence of undisclosed facilities used to make fissile material for nuclear bombs, the officials said.

Washington Post

Kritiken

Uppgifterna spär på kritiken mot det avtal som undertecknades av Donald Trump och Kim Jong-un. Ett avtal som det har sagts är för vagt, innehåller för få punkter som gör att det går att ställa krav på Nordkorea och där USA sägs ha givit för många eftergifter.

Sedan tillkommer ju också det faktum att Donald Trump vid upprepade tillfällen har tagit avstånd från sina egna underrättelseorganisationer och deras slutsatser, bland annat när det gäller Rysslands inblandning i det amerikanska valet.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This