EU-myndigheterna har utrett Google under flera år och nu väntas en av de tyngsta utslagen komma inom kort. Det handlar om Android, tvingande avtal och om missbruk av en stark marknadsställning. Böterna från EU beräknas bli rekordhöga.

Utslaget kan komma ungefär ett år efter det att Google fälldes och fick betala böter och ett skadestånd på 2.8 miljarder dollar. Den fällande domen handlade om olagliga affärsmetoder och avtal för Googles söktjänster, bland annat.

Tjänster

Nu handlar det om Android, affärsavtal och krav på att tillverkare som vill använda Android ska skicka med appar med Googles tjänster. Något som strider mot EUs konkurrenslagar då det anses snedvrida konkurrensen och ensidigt gynna en aktör på marknaden.

The Android decision is the most important of a trio of antitrust cases against Google. With the company able to make its ads show up in more smartphone apps than any other tech rival, Google’s app network has quietly become a huge growth engine.

The company’s high payouts to app developers, coupled with its entrenched relationship with millions of advertisers, has turned Google into the main revenue source for many apps. Its Play Store accounts for more than 90 percent of apps downloaded on Android devices in Europe.

Det fall som kan liknas vid detta är de två utredningarna av Microsoft där det kom en fällande dom för webbläsaren Internet Explorer och en fällande dom med miljardböter för musikspelaren i Windows.

Reuters

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This