Ställ in intervall för Time Machine

Ställ in intervall för Time Machine

TimeMachine Editor är en editor för att byta tidpunkter då Time Machine körs och kontrollerar om det finns data att säkerhetskopiera. Du kan helt enkelt mata in längre eller kortare intervall om du så vill.

Programmet är fritt och gratis.

TimeMachineEditor lets you change the one-hour interval of Time Machine backups. You can change the interval or create a more sophisticated scheduling.

TimeMachineEditor triggers Time Machine backups when it is most appropriate, the whole backup process is still handled by Time Machine. TimeMachineEditor is not a “hack”, it does not modify system files nor does it do any other nasty thing.

What’s New in TimeMachineEditor

Version 5.0.4:

  • Minor improvements and fixes.

Requirements for TimeMachineEditor

  • Intel, 64-bit processor
  • OS X 10.9 or later

TimeMachineEditor

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This