Niantic har öppnat ett Instagram-konto för Pokémon GO och den bild som har valts för kontot ger antydningar om generation 4.

bilden finns flera ännu ej lanserade Pokémons med som tillhör generation 4.

Bland de Pokémons som finns med på bilden är Candela, Spark och Blanche. Här finns även generation 4s starters – Turtwig, Chimcar och Piplup.

Inga spår

Innan spekulationerna rusar iväg för långt ska påtalas att det idag inte finns några spår av en generation 4 i den officiella appen. Ingen grafik, inga ljud, inga “moves” och ingen kod som kan knytas till nya Pokémons.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This