En genomgång av publicerade inlägg av Jack Werner ger inget stöd för att det skulle ha handlat om en samlad attack mot Jimmy Durmaz med hjälp av fejkade konton. Nu sprids motsägande uppgifter med hänvisning till Per Ödling, professor i telekommunikation vid Lunds universitet.

Det hela blir en smula förvirrade om vi ska tro på medierna – vilket vi inte ska därför att det många medier nu gjort, efter att ha blivit uppmanade att mer noggrant kontrollera det som händer på nätet och i sociala medier – är att medierna har missförstått, igen.

Luras

Per Ödling har uppmanat medierna och journalister att läxa på för att inte låta sig luras eller missförstå det som händer i sociala medier. Efter den uppmaningen så är det precis det många medier gör – tolkar fel, drar fel slutsatser och låter sig luras, igen. Det Per Ödling också har sagt är att det inte fanns någon hatstorm utan snarare det omvända – en ström av stöd, uppmuntran och kärlek.

Per Ödling säger också att han anser att många av hatinläggen skapats med hjälpa av ett botnet. Hur och på vilka grunder Ödling drar den slutsatsen är därmed mindre klart. Jag har också gått igenom den aktuella databasen och kan inte hitta stöd för påståendet att det skulle handla om fejkade konton. Nu ska tilläggas att databasen innehåller inlägg en tid efter det att Svenska Fotbollsförbundet meddelade att de skulle polisanmäla hoten mot Durmaz. Närmare 800 inlägg saknas. De har raderats i efterhand.

Botnet

Flera medier har satt rubriker på det mer kortfattade resonemanget runt ett eventuellt botnet och någonstans tappat bort huvudpoängen – att det skrevs en stor mängd stöttande inlägg. Per Ödling säger att det kan ha varit ett botnet men att någon säker slutsats inte går att dra då så många inlägg nu är borta.

Utifrån det så skriver nu flera medier att hatstormen var en kampanj skapad med ett botnet.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This