“Det här handlar om kultur och relationer – att digitalisera är en lagsport”, säger Anna Eriksson, nyutnämnd generaldirektör för den nya digitaliseringsmyndigheten.

27 sökte jobbet som generaldirektör för den nya digitaliseringsmyndigheten som fått det långa namnet Myndigheten för digital förvaltning – med den mer klatschiga förkortningen Digg. Och nu har regeringen utnämnt Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it till myndighetens första generaldirektör.

Källa: Hon blir chef över nya digitaliseringsmyndigheten 

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This