Plötsligt togs den automatiska bensinpumpen över av obehöriga och under 90 minuter gick det att tanka fritt, utan att betala.

Först efter en och en halvtimme så. lyckades personal vid bensinmacken i Detroit. Stölden begicks mitt på dagen och mer än tio bilar tankade gratis innan pumpen kunde stoppas.

Noll dollar

Intrånget och övertagandet av en enskild bensinpump visar på hur sårbara många butiks- och affärssystem är. Det handlar om enheter som styrs från en central plats och skyddas inte kommunikationen tillräckligt väl så kan inkommande och och utgående trafik kapas och enheten kan fås att göra något annat än avsett. I det här fallet sänktes priset för bensin till noll dollar.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This