Det kallas “Dark Patterns”, medvetet vilseledande design och ett utseende med text och dialogutor som ska lura användare att lämna ifrån sig mer data än vad som är nödvändigt. Det norska konsumentverket anklagar nu Google och Facebook för att medvetet lura sina användare.

Anklagelsen framför efter en genomgång och analys som det norska konsumentverket har gjort av design, utseende och information som Facebook och Google använder och visa för sina användare. Myndighetens analys är att “Dark Patterns” används medvetet för att lura av användarna information.

Analys

I analyse sägs att båda företagen medvetet gömmer undan inställningar där användaren kan behålla kontrollen över sin information eller så lämnas ett – acceptera detta eller använd inte tjänsten besked.

NCC questioned whether or not Google and Facebook are in compliance with the European Union’s (EU’s) General Data Protection Regulation (GDPR), which took effect in May, when they employ tactics that trick users into freely giving their “consent.” The principle of freely given consent, as required by GDPR, may have been violated when users aren’t aware that more privacy-friendly options are available to them, or when the companies threaten them with account deletion otherwise.

Toms Hardware

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This