EU-parlamentet skickar tillbaka lagförslaget om nya upphovsrättsregler och det är ett beslut där förnuftet har fått råda.

Förslaget tog sikte på nätjättarna Google och Facebook som skulle tvingas att betala för sig, dela med sig av sina intäkter till upphovsrättsinnehavarna. Problemet var att förslaget också slog direkt mot nätfriheten och alla de bloggare och andra som skriver texter, citerar och som länkar andras texter. Vi skulle tvingas be om tillstånd för att göra det och vi skulle också kunna tvingas att få betala.

Filter

Det mest kontroversiella var ett förslag om ett mediafilter som skulle filtrera bort upphovsrättsligt skyddat material i sociala medier.

De svenska EU-parlamentarikerna var eniga och sade nej till förslaget.

– Frågan om upphovsrätt behöver tas på allvar. Där vi skyddar det fria internet och ser till att kulturskapare får rättvist betalt. Jag valde att ställa in min närvaro i Almedalen för att övertala andra att rösta rätt, så det är bra att vi har lyckats med denna delseger, skriver Fredrick Federley (C), om beslutet i ett mejl till SVT.

Konsekvenser

Hade förslaget skickats ut till medlemsländerna för fortsatt beredning och hade förslaget blivit verklighet så hade det påverkat hela Internet och det nät vi ser och använder idag hade med ens förvandlats till en sluten nätvärld. Du hade som sagt inte kunnat löna eller citera andra utan tillstånd och du kunde till och med tvingas att betala för det. Vad det skulle ha inneburit för nätets alla bloggar och mindre nättidningar tror jag var och en snabbt inser.

Förslaget om ett stort mediafilter är ett “storebrors” förslag och i förlängningen ett gigantiskt censurfilter. Filter har aldrig visat sig vara effektiva och försök att inför olika filter i akt och mening att försöka att skydda enskild har misslyckats. Storbritanniens filter som ska skydda unga mot porr och annat som godtyckligt anses vara skadligt är ett tydlig exempel – det fungerar helt enkelt inte.

Antingen filtreras för mycket bort eller så är filtren rätt enkla att ta sig runt och i slutändan så ska alltid någon sitta där och avgöra vad du och jag ska på titta på och inte.

EU-parlamentets nej är ett beslut där förnuftet fått råda och det visar också att folkliga protester lönar sig. En lång rad organisationer och enskilda har protesterat mot förslaget och inte minst så har förslaget diskuterats och kritiserats ute på nätet.

Det blev ett nej och det är bra.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This