I Nigeria kan straffet för homosexuella handlingar vara upp till 14 år i fängelse. Trots detta registrerar Facebook just sexualitet som ett annonsintresse, något som enligt en expert kan leda till att nigerianska myndigheter lätt kan identifiera homosexuella i landet.

Facebook kartlägger och tolkar användares beteenden, och baserat på detta registrerar sociala medier-företaget vilka intressen man bedöms att ha, något som sedan används för riktad marknadsföring. Ett av dessa intressen är ”homosexualitet”, något som över hundra tusen personer i Nigeria anges ha.

Källa: Facebook registrerar 130 000 nigerianer som ”intresserade av homosexualitet”

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This