FN har upprepade gånger kritiserat Sverige för att inte göra mer åt våldsbejakande extremister. Det handlar i första hand om nazistiska och rasistiska våldsgrupper men även om organisationer ute på den yttersta vänsterkanten. Organisationer som använder våld, hot och som vill störta det nuvarande demokratiska styret.

Det finns ett utrymme i den nuvarande grundlagen, Regeringsformen, som skulle kunna ge utrymme för ett förbud:

”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande”.

Paragraf 24 har dock aldrig använts men efter årets händelser i Almedalen där medlemmar ur Nordiska Motståndsrörelsen gripits av polis för att ha stört möten, hotat och get sug på politiska meningsmotståndare så har trycket på regeringen att göra något ökat. Moderaterna har också lyft frågan och vill ha ett förbud.

Yttrandefrihet

Jag är en varm anhängare till var grundlagsskyddade rätt att tycka och säga det vi vill med få begränsningar. Det är den rätten som NMR och andra extremister vill ta ifrån oss så frågan är hur länge demokratin ska vända andra kinden till och acceptera att enskilda skärms till tystnad?

Ett förbud mot våldsextremister är en inskränkning i yttrandefriheten men vi har redan nu begränsande regler. Du får inte skriva eller säga sådant som kan anses vara en attack mot en folkgrupp, religion eller sexualitet.

Kort sagt – du får inte vräka ur dig vad du vill.

Säga saker är en sak men att medvetet använda våld, göra “hembesök” hos journalister, störa och hota enskilda i samband med politiska möten och demonstrera med skyltar med bilder på enskilda där de kallas landsförrädare som borde skjutas är något helt annat.

Utredning

Nu vill regeringen tillsätta en utredning med sikte på en ny lag som skulle kunna vara på plats 2020. Det är hög tid. Polariseringen har lett till ett högt, uppskruvat politiskt tonläge där moral, respekt och etik för länge sedan åkt ut med badvattnet.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This