Under tre veckors tid fick Telenor, via en underleverantör, tillgång till mer personuppgifter från kunder som skulle bekräfta sin identitet än vad de har rätt till.  “Vi har säkerställt att kunden inte är utsatt för någon risk och inte behöver vidta några åtgärder”, säger bolagets presstalesperson Aron Samuelsson.

Källa: 140.000 personers uppgifter röjda efter Telenors miss

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This