Är du van vid att höra startljjudet i din Mac så är det snart ett minne blott. Nya MacBook Pro startar om, ljudlöst, och Apple plockar bort startljudet i alltfler modeller.

Apple har inte officiellt kommenterat varför startljudet har plockats bort. Det kan vara för att macOS numera startar om mycket snabbt och inställningar med mera läses sedan in under inloggningen. Ett annat skäl kan vara att Apple vill att Mac ska vara tyst, inte störa andra vid en uppstart/omstart.

Intervju med Jim Reekes som skapade startljudet en gång i tiden.

 

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This