Umeås kommunalråd, Hans Lindberg (S), har vid två tillfällen efterforskat SVT:s anonyma källor inom kommunen. Det kan innebära ett brott mot yttrandefrihetsförordningen som är en svensk grundlag. Ett sådant brott kan i allvarliga fall leda till fängelse i upp till 12 månader.

Källa: Umeås kommunalråd försökte röja SVT:s källor

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This