Det finns olika kriterier för det som kännetecknar en diktator. Listor på tecken och oavsett vilken lista du väljer så uppfyller Donald Trump dem i varierande grad.

Enligt magasinet Foreign Policy så uppfyller Trump samtliga tecken, i varierande grad. Enligt andra listor så är det i princip bara den militära uniformen och militärparader som saknas innan Trump uppfyllt alla krav. Enligt flera andra listor så uppfyller inte Trump alla krav därför att det viktigaste är ett maktmonopol. Noterbart i sammanhanget är kanske då snarare att Trump ibland ger ett tydligt intryck av att han uppfattar det som att han har all makt.

Umberto Eco har skrivit en mer analyserande lista på olika tecken för att identifiera fascism, svartskjortor. Den listan är mer generell, bredare och även enligt de definitionerna så finns det fascistiska inslag i Trumps retorik, hans sätt att sätta sig själv i centrum. Det innebär naturligtvis inte att Trump per automatik är fascist utan snarare att hans sätt att tala, hans macho-attityd, hans sätt att argumentera, hans krig med medierna och hans nedsättande sätt att bemöta kvinnor bär fascismens prägel. Så varför blanda i fascism i sammanhanget?

Av samma skäl som att det är intressant att ställa Donald Trump mot kriterier för en diktator – han uppfyller många av kriterierna och det kan i sin tur förklara vad som skiljer Trump från snart sagt alla andra amerikanska presidenter. Det kan också förklara hans sätt att agera, reagera och hans sätt att se på omvärlden.

Benåda sig själv

Trump har upprepade gånger visat att han antingen inte förstår eller bryr sig om den viktiga maktfördelningsprincipen. Sannolikt så förstår han inte vikten av att makt ska fördelas mellan den verkställande, den dömande och den lagstiftande makten. Denna princip är inte den enda princip som kännetecknar en demokrati. De nordiska länderna och Sverige använder folksuveränitetsprincipen där all makt utgår från folket. Denna princip är ett undantag då de flesta andra moderna demokratier använder just maktfördelningsprincipen.

Trump har flera gånger direkt och indirekt försökt påverka domare om domstolar vilket betyder att den verkställande makten lägger sig i den dömande makten. Det finns en lång rad andra exempel då Trump försökt politisera militären, försökt påverka senaten (lagstiftande) och ansett sig ha rätt att kräva polisutredningar eller att FBI ska agera mot hans politiska motståndare. I inlägget ovan så anser han också att han kan benåda sig själv vilket i så fall med mycket stor sannolikhet hade lett till riksrätt men det väljer Trump att bortse ifrån. För honom är makten och möjligheter det viktigaste, och Trump själv som person. Trump har beskrivit sig själv som ett stabilt geni för att ta ytterligare ett exempel.

Lögner

Tidningen Washington Post granskar regelbundet det Trump säger och skriver och faktakontrollerar uttalanden. Tidningen har sedan ett register och en räknare som visar hur många gånger den amerikanska presidenten ljuger. Donald Trump har passerat 3 000 lögner och felaktigheter. Enbart det faktum att en av USAs ledande tidningar för ett register över hur mycket och hur ofta landets president ljuger torde vara smått unikt i amerikansk presshistoria.

Washington Post

Lika unikt som att landets president ljuger regelmässigt.

Mackens Fråga: Vilka Apple-prylar har du?
Share This