Det här är inte det viktigaste tipset jag lämnat. Inte det mest nödvändiga men hur som helst – så här får du tillbaka startljudet i din Mac igen.

Till att börja med så handlar det om att exekvera ett script vid uppstart så ljudet kommer inte att komma exakt på rätt ställe – men det kommer att låta under inloggning.

Automator

Så här gör du:

Starta Automator
Väj att skapa en Application
Välj att skapat ett så kallat Run Shell Script

Skriv Afplay i textrutan och dra sedan ljudfilen du vill ska spelas upp till rutan
Prova sedan att spela upp scriptet – Run – och svara bara ok i dialogrutan som kommer upp.
Fungerar nu allt så ska ljudet spelas upp.

Spara sedan filen/script till ett namn – exempelvis chime

Steg 2

Nästa steg är att lägga till chime i “login items” under ditt konto.

Inställningar
Användare och Grupper
Din användare
Login Times

OBS! Du kan behöva ange lösenord för att låsa upp redigeringsfunktionen för ditt konto.

Tryck plus under login items för att lägga till
Sedan kan du dra och slippa chimes till rutan
Hittar du inte chimes så sök och när filen hittats – dra och släpp

Det spelar ingen roll var i listan ditt ljud ligger då macOS spelar upp och startar login-funktioner parallellt.

Startar du nu om så kommer ljudet att spelas upp en bit i inloggningen, och vartefter saker startas i din dator.

Mackens Fråga: Blir det en ny iPhone i år?
Share This