Nu lanserar Niantic en bytesfunktion men frågan är om den kommer att slå igenom. Det kostar nämligen att byta Pokémons med varandra. En annan fråga är om spelarna verkligen vill byta Pokémons med varandra?

Det är inte helt ovanligt att nya funktioner möts med skepticism och de nu tre nya större nyheterna i Pokémon GO är inget undantag. Det som diskuteras mest är det nya bytessystemet där du kan byta Pokémons med andra. Något som var hela basen i Pokémon när spelkorten lanserades och var populära. Då var byten och samlandet det centrala. Därför har det spekulerats om att Niantic ska lansera en bytesfunktion sedan länge och kod har dykt upp i den officiella appen och försvunnit.

Kosta

Frågan är då om byten kommer att slå igenom och bli en använd funktion i spelet?

Jag tror att det som kommer att betyda mest är spelarnas uppfattning och min gissning är att många bara vill ha Pokémons som de själva har fångat – möjligen med undantag för de regionala. Nu har jag inte gjort någon större undersökning och jag har inget stort underlag men spelare jag pratat med är tveksamma till att byta Pokémons med andra.

För egen del så säger jag blankt nej – med undantag för regionala Pokémons som finns i delar av världen som det inte är sannolikt att jag kommer att besöka.

Jag vill samla själv, tävla själv, spela själv och samla ihop mitt eget Pokédex och mina egna Pokémons men det är min åsikt idag. Återkom om ett per månader så kan jag mycket väl ha ändrat uppfattning för allt handlar om vad vi godtar som en acceptabel del av spelet. Nu är det dock inte sannolikt att bytesaffärer verkligen kommer att ta fart. Det är närmast som om Niantic själva inte riktigt tror på idén och har byggt in funktioner som gör att byten inte kommer att bli särskilt vanliga. I vart fall så vill Niantic se till att byten inte blir alltför vanliga.

Ett byte kommer att kosta i form av Stardust och hur mycket avgörs med vem du byter, vad du byter och var Pokémons har fångats men det kan bli dyrt, mycket dyrt. Ett byte kan kosta från 40 000 Stardust upptill en miljon Stardust. Du kan dessutom bara gör att byte per dag och vissa Pokémons kan du bara byta med speciella vänner.

Det är klokt av Niantic att omgärda bytesfunktionen med regler som begränsar användandet. Du kan alltid lätta på reglerna om du vill. Det är svårare att införa begränsningar i efterhand. Svårare i så måtto att det kan leda till mer högljudda protester från spelarna.

Gåvor och vänner

De tre nyheterna ser jag som ytterligare ett försök att knyta spelare närmare till varandra. Det är den kollektiva speltanken som premieras och prioriteras. Du får gåvor som du kan ge bort till vänner, stärka vänskapen och spela ihop med din vänner som i sin tur leder till mer och bättre belöningar.

Field Research och Special Research är individuella funktioner medan de här tre nya funktionerna är kollektiva.

Niantic ska ha en eloge för att Pokémons GO fortfarande utvecklas och att nya, större funktioner hela tiden lanseras. Pokémon GO är inte samma spel idag som när det lanserades och i spelvärlden så är det en bedrift att hålla liv i ett spel i flera år, vilket Niantic nu lyckats med. Jag kan inte minnas ett enda spel som jags spelat mer än maximalt ett år, även om jag aldrig varit en inbiten spelare. Några veckor från idag så kommer jag att fira två år med Pokémon GO. Det är mycket tack vare ett Niantic som hela tiden lanseras nya funktioner.

Det är lätt att glömma bort det när buggar och problem kommer på tal och Niantic mest får en massa kritik.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This