Pressens opinionsnämnd har granskat några av höstens metoo-relaterade publiceringar i svenska medier. Nämnden kommer fram till att tio av publiceringarna har inneburit att tidningarna har brutit – i ett fall grovt – mot god publicistisk sed.

Pressens opinionsnämnd (PO), som har till uppgift att avgöra om någon enskild person kan ”tillfogas oförsvarlig skada” i medierapportering, har prövat sammanlagt elva publiceringar som har anmälts av fyra olika personer i samband med #metoo-rörelsen. Det handlar om publiceringar där personerna har namngivits i rapportering om anklagelser om sexuella övergrepp eller trakasserier.

Källa: PO kritiserar flera medier efter metoo-rapportering

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This