Med sommar och sol kommer sommarvikarierna och då blir det en lätt överdos av moral, juridik och ny teknik i medierna.

Jag har inte tillstymmelse till statistik än något annat underlag än mina egna reflektioner i ämnet så ta detta för vad det är – en notering. Hur som helst så fylls landets redaktioner ännu av pigga, unga och nyfikna unga journalister och med dem kommer moral, juridik och ny teknik. Det är nya ansikten i tv, i bylines och nya röster i radio. Jag tycker mig också märka en lite glidning i ämnesvalet, vad som ska bevakas och vad det skrivs och rapporteras om.

Moral

Anmälningar till allmänna reklamationsnämnden, ARN, hur vi använder våra telefoner, hur vi uppträder mot varandra i sociala medier och hur vi bemöter varandra rent allmänt. Hur vi kör bil, stress på jobbet blandas i en ökad rapporter som skulle kunna etiketteras med – mer moral. Märk väl, inget fel i det. Det här är alltså ingen kritik utan, som redan sagts, en notering eller kalla det en spaning utan att för dne skulle göra anspråk att kunna matcha de spanare som berättar varje vecka vad de hittat i radions P1.

Så nu är sommaren och moralen här!

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This