När Facebook köpte WhatsApp 22 miljarder dollar 2014 så lovade både Facebook och WhatsApp att meddelandetjänsten skulle förbli annonsfri och den skulle skydda användarnas integritet. Idag finns ingen av grundarna kvar och Facebook anser sig uppenbarligen inte bundna av några löften längre.

Wall Street Journal har granskat affären och vad som ledde fram till att först Brian Acton och sedan Jan Koum lämnade Facebook och gav upp all kontroll över WhatsApp. Acton gav också upp närmare 900 miljoner dollar och Koum 400 miljoner dollar samt en månadslön på runt 60 miljoner dollar, i vilken köpesumman alltså ingick.

Du måste vantrivas intill det extremas gräns om du trots det väljer att lämna och sluta på ditt jobb, ett jobb som du inte kan få sparken ifrån.

Annonser

Wall Street Journal har grävt och hittat flera anledningar. Den viktigaste är att Facebook har planer på att inte bara sälja annonser inom ramen för WhatsApps plattform utan även riktad reklam baserad på information om användarna. Alltså samma taktik, strategi och affärsmodell som på Facebook.

Två år innan Facebook köpte WhatsApp så skrev Kan Koum ett blogginlägg på WhatsApps hemsida Why we do not sell ads som inleddes med

Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need.

Det är ett citat från filmen Fight Club.

Pengar

Så hur ska då Facebook tjäna pengar på WhatsApp och hur ska Facebook kunna ta igen de 22 miljarder dollar de betalat för meddelandetjänsten?

Annonser naturligtvis och det framgår av Wall Street Journals granskning att det varit planen hela tiden, trots alla löften och utfästelser. Till saken hör dock att Facebook inte fått några löften om att få börja att sälja annonser om WhastApp inte kunde skapa intäkter pågå något annat sätt eller någon utfästelse om att få börja samla in information om WhatsApp-användare därför att köpesumman var så hög. Facebook lovade att inte sälja annonser, att inte samla om en massa information och att inte samköra den informationen med Facebook och övriga plattformar som Facebook använder för att kartlägga oss. Löften som ställdes myt oavsett pris och oavsett om det gick att tjäna pengar på WhatsApp eller inte.

Löften som inte är mycket våra nu när grundarna lämnat Facebook.

Skydd

Idag finns ett kraftfullt skydd runt de meddelanden du skickar med WhatsApp, en-to-end kryptering och två år efter köpet så skrev grundarna:

The desire to protect people’s private communication is one of the core beliefs we have at WhatsApp, and for me, it’s personal. I grew up in the USSR during communist rule and the fact that people couldn’t speak freely is one of the reasons my family moved to the United States.

Då hade Acton och Koum fortfarande inflytande och kontroll på WhatsApp. Kontroll som i takt med stigande otålighet från Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg minskat och som till slut ledde fram till att de båda lämnade Facebook.

Löften

Uppenbarligen så fick Koum och Acton långtgående löften från Facebook om hur WhatsApp skulle fungera, kontrolleras och styras efter köpet.

Respect for your privacy is coded into our DNA, and we built WhatsApp around the goal of knowing as little about you as possible: You don’t have to give us your name and we don’t ask for your email address. We don’t know your birthday. We don’t know your home address. We don’t know where you work. We don’t know your likes, what you search for on the internet or collect your GPS location. None of that data has ever been collected and stored by WhatsApp, and we really have no plans to change that.

If partnering with Facebook meant that we had to change our values, we wouldn’t have done it. Instead, we are forming a partnership that would allow us to continue operating independently and autonomously. Our fundamental values and beliefs will not change. Our principles will not change …

Make no mistake: our future partnership with Facebook will not compromise the vision that brought us to this point.

Wall Street Journals granskning visar att de löftena inte var särskilt mycket värda och det är anledningen till att Brian Acton och Jan Koum givit upp 1.3 miljarder dollar, tillsammans, och valt att lämna den nye ägaren. Anledningen är så enkel som att de inte vill vara delaktiga i att bryta ett avtal som de ingått med sina användare och att de inte vill bryta löften som de givit sina användare.

Facebook däremot tycks inte vara lika intresserade av att hålla de löften de ställt ut.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This