Den politiska diskussionen på Twitter drivs delvis av misstänkta botar. Tekniken är i dag tillgänglig för i princip vem som helst och Försvarshögskolans expert, Björn Palmertz, manar nu till stor vaksamhet.

Botar är i grunden automatiserade konton som används för att sprida information. Användningsområdet är brett och tekniken kan – helt legitimt – användas i allt från att bevaka särskilda ämnen till att bedriva marknadsföring.

Källa: Försvarsexpert: Så enkelt kan man hyra ett botnätverk

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This