Har du installerat iOS 12 så fortsätt att läsa för min fråga är – upplever du att iOS 12 är snabbare än iOS S11?

Jag är nämligen nyfiken på hur du upplever iOS 12, inte på uppmätta testresultat. Det är ingen vits med att testa de båda versionerna mot varandra med mjukvara därför att iOS 12 dels kan innehålla debugkod, dels faktiskt är en testversion.

Mjukvara

Sedan är det också så att en mätning med mjukvara inte alltid tar hänsyn till dagligt användande och hur användarna upplever den nya versionen.

Så min fråga är: Upplever du att iOS 12 är snabbare än iOS 11?

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Jobbar vid sidan av den här bloggen med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och tre barnbarn. Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till Mac OS X. På den vägen är det ...

Mackens Fråga: Blir det en ny Apple-pryl nu?
Share This