Har du installerat iOS 12 så fortsätt att läsa för min fråga är – upplever du att iOS 12 är snabbare än iOS S11?

Jag är nämligen nyfiken på hur du upplever iOS 12, inte på uppmätta testresultat. Det är ingen vits med att testa de båda versionerna mot varandra med mjukvara därför att iOS 12 dels kan innehålla debugkod, dels faktiskt är en testversion.

Mjukvara

Sedan är det också så att en mätning med mjukvara inte alltid tar hänsyn till dagligt användande och hur användarna upplever den nya versionen.

Så min fråga är: Upplever du att iOS 12 är snabbare än iOS 11?

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This