När SVT granskar den politiska debatten på Twitter hittar vi en rad konton som är extremt aktiva. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får flera träffar i sin dator som med hjälp av artificiell intelligens söker efter automatiserade beteenden på Twitter – alltså konton som kan vara datorstyrda botar.

Källa: FOI bekräftar: Misstänka botar i SVT:s kartläggning

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This