Apple stoppar och förbjuder nu insamlandet av kontaktuppgifter, sammanställningar och hamstring av kontaktuppgifter via appar.

Det finns gott om appar som vill komma åt din adressbok och som uppmanar dig till att ge tillstånd och access till uppgifterna. Nu stoppar och förbjuder Apple kontinuerligt insamlande av kontaktuppgifter i appar. Det när alltså inte strikt förbjudet att samla in den typen av information utan att göra det upprepade gånger, att hamstra information. Utvecklare måste inte bara be om tillstånd om de behöver hämta sådan information utan också ange vad den ska användas till och varför den samlas in.

(iii) Data Minimization: Apps should only request access to data relevant to the core functionality of the app and should only collect and use data that is required to accomplish the relevant task

De gamla reglerna krävde bara tillstånd vid ett tillfälle, första gången informationen skulle samlas in. Nu kommer utvecklare att tvingas att be om tillstånd vid varje tillfälle då de vill samla in kontaktinformation.

Facebook

En av de appar och tjänsterum kan komma att drabbas är Facebooks hårt kritiserade VPN-tjänst ”Protect”. Tjänsten samlar kontinuerligt in information om position, appar, kontaktinformation och din mobila datatrafik.

To provide this layer of protection, Onavo uses a VPN to establish a secure connection to direct all of your network communications through Onavo’s servers. As part of this process, Onavo collects your mobile data traffic. This helps us improve and operate the Onavo service by analyzing your use of websites, apps and data. Because we’re part of Facebook, we also use this info to improve Facebook products and services, gain insights into the products and services people value, and build better experiences.

Facebooks ”Protect” bygger på tjänsten som utvecklats av Onavo och som Facebook köpte 2013. Appen och tjänsten bryter definitivt mot de nya reglerna. Det är oklart om ”Protect” nu kommer att stoppas i App Store.

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This