Apple testar en ny funktion som kan slå ut knäckningsboxen GrayKey och liknande lösningar som ansluts via USB. En skyddad iPhone kommer inte att kunna anslutas, bara laddas via USB en timme efter det att den låsts upp senast.

GrayKey är en liten box med två lightning-kontakter som via iPhones USB-anslutning kan användas för att knäcka pinkod och lösenord för att telefonen sedan ska kunna tömmas på sin lagrade information. Boxen har köpts in av flera polismyndigheter i USA.

Ny funktion

Nu testar Apple en ny säkerhetsfunktion som kommer att göra det avsevärt mycket svårare att knäcka en iPhone och komma åt information – en timme efter det att en iPhone har låsts upp senast så kommer anslutningen bara att kunna att använda för att ladda telefonen. Först sedan telefonen låstes upp så kommer det att gå att ansluta externa enheter och komma åt lagrad information.

Den nya funktionen kallas ”USB Restricted  Mode” och kan slås på i inställningarna, iOS 12.

Unlock iPhone to allow USB accessories to connect when it has more than hour since your iPhone was locked.

I och med att funktionen nu finns där så kan Apple relativt enkelt kapa ned den tiden ytterligare om det skulle visa sug vara nödvändigt. För de som vill komma åt din information krävs det då att de hinner att ansluta en beslagtagen eller stulen iPhone inom en timme – efter den tidsgränsen har passerats så kan en iPhone alltså bara laddas.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This