International Trade Commission, ITC, menar att Apple kan ha gjort åtminstone ett intrång i Qualcomms patent. Den juridiska striden inleddes för snart ett år sedan och Qualcomm vill stoppa import av iPhone med kretsar från Intel.

De båda företagen är indragna i en patent- och rättighetsstrid sedan flera år tillbaka. Qualcomm menar att Apple gjort intrång i flera av deras patent medan Apple anser att Qualcomm kräver licensavgifter för teknik som de aldrig varit med om att utveckla. Det pågår just nu mål i domstolar på flera platser världen över.

Tredjepartsbedömare

I tvister i USA så hörs ofta ITC som en tredjepartsbedömare av patenträttigheter och i det här fallet så menar ITC att Apple har gjort intrång i åtminstone ett av Qualcomms patent.

Reuters

 

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This