Säkerhetsexperten Matthew Hickey hävdar att han har hittat en bugg i iOS som gör det möjligt att ta sig förbi den inbyggda spärren som ska förhindrar att för många försök görs att logga in. Apple har bestridit uppgifterna och hävdar att testen gjorts på fel sätt.

Hockey hävdar att det går att skicka en ström av olika lösenord till en enhet och att det slår ut den inbyggda spärren mot för många försök. Därmed skulle det vara möjligt att låsa upp en iPhone med det som kallas en “Brute Force” attack som innebär att en mycket stor mängd olika lösenord provas till den rätta inloggningen hittas.

Engadget 

Medger

I ett inlägg på Twitter så medger Hickey också att hans första uppgifter inte är stämmer.

AppleInsider

Det hör verkligen inte till vanligheterna att Apple går ut och kommenterar säkerhetsrapporter. Den här gången är det tämligen uppenbart att uppgifterna är felaktiga och att testerna gjorts på fel sätt vilket lett till helt felaktiga slutsatser.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This