Brott och straff kommer att bli en av valets viktigaste frågor och nu tävlar partierna om att berätta hur polisen ska förstärkas, hur vi ska utreda brott effektivare och hur vi ska få ned brottsligheten och skapa ett tryggare samhälle. Vad är det då som har hänt?

Bilden är minst sagt splittrad, politiker pratar om “no-go” zoner dit räddningspersonal inte vågar åka in. Gruppvåldtäkter har granskats och till det kommer rapporter om skjutningar mellan kriminella gäng i storstädernas förorter. Statistik som berättar om antalet anmälda brott blandas med inledda förundersökningar och avkunnade domar. Den samlade bilden om vi ska tro på mediernas rapportering är en tydlig och markant ökande brottslighet.

Deklarera

Låt mig nu direkt deklarera att jag på intet sätt försöker tona ned, bortförklara eller vifta undan en eventuellt ökande brottslighet. Det är lika bra att säga det med en gång därför att så snart du försöker nyansera den här debatten så kommer den anklagelsen. Du får veta att du springer någons  ärenden (oklart vems), att du har en agenda (oklart hur den ser ut) och att du inte tar folks oro på allvar.

Jag har jobbat som journalist under många år innan jag bytte bana och jag har jobbat med och skrivit om olika former av kriminalitet. Ämnet intresserar mig alltså och jag är även intresserad av samhällsutvecklingen och om medierna påstår en sak så är min instinktiva reaktion att vara skeptisk och sedan försöka ta reda på om det verkligen är så. Jag gjorde så även denna gång och den här gången så hann journalisten Gellert Tamas före mig. Han har funderat över samma sak och hans slutsats är att medierna slarvar med statistiken, slarvar med siffrorna och presenterar en bild av verkligheten som det finns mycket goda skäl till att anta att den är inte korrekt och sann. Gellert Tamas har gjort precis det jag har gjort – läst statistik.

Komplicerad

När bilden blir komplicerad och när olika siffror snurrar runt i debatten så kan det vara en god ide att vända sig till forskarna och till myndigheten BRÅ. Till att börja med så kan fastslå att det inte finns stöd för att invandrare skulle vara dramatiskt överepresenterade i brottstatistiken. Det för att det inte finns någon sådan färsk undersökning. Den senaste gjordes 2005 och den visade att invandrare är överepresenterade när det gäller vissa brott – tillgrepsbrott huvudsakligen. Hur det ser ut på senare år vet vi alltså inte men vi har statistik på antalet anmälda brott, domar och vi vet om brottsligheten verkligen har ökat eller inte. Historiskt så kan vi ställa brottsligheten mot den ökande invandringen som inträffade på 1950-talet, 1960-talet och 1970-talet. Då fanns ingen klar och tydlig koppling mellan ökad invandring och en ökande brottslighet.

Ökat

Vissa typer av brott ser ut att ha ökat men forskarna varnar för att dra alltför snabba slutsatser. Nivåerna ligger inte på rekordhögt vilket det är lätt att förledas att tro med bakgrund till stora svarta rubriker och en bitvis upphetsad rapportering i medierna.

BRÅs statistik ger definitivt inte bilden av en dramatiskt och snabbt ökande brottslighet. Tvärtom så finns det gott om olika typer av brottslighet som minskat, i vissa fall påtagligt och markant.

Butiksrån – ned med 12 procent
Misshandel (män över 18 år) – ned med 10 procent
Grovt kvinnofridskränkning mot kvinnor minskade med 13 procent

Nu ska det understrykas att det finns brott som ökat. Brott mot person har ökat vilket kan förklaras med att antalet ID-stölder ökade markant. Huvudsakligen därför att att det är en ny brottsrubricering. Olovlig identitetsanvändning infördes den 1 juli 2016 nämligen.

Dödlig våld har också ökat, 2017 rapporterade 113 fall vilket är 7 fall fler män 2016. En förklaring är terroristdådet på Drottninggatan i centrala Stockholm där fem personer mördades. Mellan 2002 och 2014 så märktes en nedåtgående trend. De tre senaste åren, 205-2017 så har mängden dödligt våld ökat men inte till rekordnivåer. Det finns en rad av år under 1980-talet då nivåerna låg högre än idag.

Befolkningsmängden

När vi diskuterar brott så glöms en faktor, en viktig faktor ofta bort i sammanhanget – befolkningsökningen. Vi har blivit fler och sett till den faktorn så har brottsligheten minskat när det gäller flera typer av brott. En snabbsummering av läget är att vissa brott, ett mindre antal faktiskt har ökat men det är för tidigt att fastställa att det rör som om ett trendbrott. Detta enligt BRÅ. Generellt och sammantaget så har brottsligheten gått ned. Det är inget unik för Sverige. Det gäller i breda drag hela västvärlden. Så då återkommer jag till mediernas bild av läget, mediernas rapportering och medierna envisa fokusering på brott och brottslighet.

Kan folks oro bero på en snedvriden och felaktig mediarapportering?

Allmänheten oroas i onödan, för att uttrycka det en smula förenklat.

När det nu gäller invandrarnas representation så kommer det en ny, uppdaterad undersökning och sammanställning gjord av BRÅ framöver så då lär vi får svar på den frågan också. Till dess så kan i alla fall konstateras att det inte finns fog för att påstå att brottsligheten har ökat – även om medierna vill förmedla den bilden.

Mackens Fråga: Vilka Apple-prylar har du?
Share This