Samsung kopierade Apples design och ska betala 539 miljoner dollar i skadestånd. Detta är det senaste utslaget i en rättsligt tvist om design och patent som sträcker sig enda tillbaka till 2011.

Domen i målet kom 2012 efter en utdragen rättsprocess där Apple anklagade Samsung för att ha kopierat Apples design och gjort intrång i Apples patent. Utslaget innebar att Samsung skulle betala en dryg miljard dollar i skadestånd. Alla delar i målet överklagades av Samsung som förlorade i högre instans. Däremot skrev skadeståndet ned till 538,6 miljoner dollar.

Utslag

Även den delen av året överklagades och sex år efter den första domen så har en ny domstol och en ny domare kommit fram till att skadeståndet ska fastställas till 538.6 miljoner dollar. Räkna nu inte att detta innebär slutet på den här tvisten. Domen kommer sannolikt att överklagas, igen, och det lär kommer ett utslag i en tvist som för länge sedan har förlorat i relevans.

Striden har handlat om en iPhone som för länge sedan försvunnit från marknaden. De import och säljstopp som tvisten har resulterat i var uddlösa när de kom i form av domstolsbeslut. De produkter som domarna omfattade såldes inte längre.

Den principiella betydelsen däremot är större. Samsung har dömts, i flera instanser, för att ha kopierat Apples design och för att begått intrång i Apples patent.

 

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This