Säkerhetsforskare har hittat flera allvarliga säkerhetsbuggar i Electron ett framework som används av en rad populära program.

Atom, Skype, Discord, Slack, WordPress.com och en rad andra program.

Security researchers have found a security flaw in Electron, a software framework that has been used in the past half-decade for building a wealth of popular desktop applications.

Apps built on top of Electron include Microsoft’s Skype and Visual Studio Code, GitHub’s Atom code editor, the Brave browser, along with official desktop apps for services like Signal, Twitch, Discord, Basecamp, Slack, Ghost, WordPress.com, and many more.

Utvecklarna av ramverket har vidtagit vissa mått och steg för att försöka att begränsa eventuella skadeverkningar medan buggfixar tas fram.

Bleeping Computer

Mackens Fråga: Vilka Apple-prylar har du?
Share This