Den amerikanske författaren Tom Wolfe har avlidit. Wolfe var en av förgrundsfigurerna bakom New journalism och slog igenom stort med romanen Fåfängans fyrverkeri 1987.

Tom Wolfe, som skrivit böcker som Fåfängans fyrverkeri och En riktig man, har gått bort vid 87 års ålder, enligt The Guardian.

Utöver sitt författarskap var Tom Wolfe en av förgrundsfigurerna i den rörelse som kom att kallas för New journalism – vilket också är titeln på den antologi från 1973 som författades av honom.

Källa: Journalistpionjären Tom Wolfe död

Mackens Fråga: Vilka Apple-prylar har du?
Share This