Idag träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR,  i kraft vilket betyder att personuppgifter måste hanteras mera strikt än tidigare.

Din inbox har säkert fyllts med mail från de som hanterar uppgifter om dig och enkelt uttryckt så skiljer de sig åt på en punkt – antingen behöver du inte göra någonting eller så måste du svara ja för att fortsätta att ha kontakt med avsändaren. Nyhetsbrev och liknande måste ha ditt godkännande nämligen för att de ska få fortsätta att ha kvar dina uppgifter. Godkänner du inte det så måste de plocka borta dina uppgifter.

Kundregister

I de fall där det inte krävs ett godkännande så handlar det om företag som du har en kundrelation till redan och där du ingår i deras kundregister.

Macken: Det här är GDPR 1
Macken: Det här är GDPR 2

 

Mackens Fråga: Vilka Apple-prylar har du?
Share This