Till skillnad från Google och Facebook så ville Apple kontrollera att det var jag som begärde ut min information. Jag fick besvara en rad kontrollfrågor innan jag till slut fick informationen, en vecka senare.

Apple skickade över drygt 4 Megabytes information och det var i princip samma information – listor på appar, musik, böcker och annat som jag har köpt under åren. Detta förutom rena adress- och kontodata. Här fanns också alla de Apple-prylar jag köpt under åren men utöver det väldigt lite annan information. I princip lagrar Apple bara det som behövs för att jag ska kunna vara deras kund och använda deras tjänster.

Individ

Skillnaden mellan Facebook/Google och Apple är dramatisk och visar också hur olika företagen förhåller sig till din personliga information. Apple samlar in det som behövs och knyter den informationen till dig som individ.
Nu samlar Apple in annan information också men den är anonym. Information via Siri samlas in, exempelvis, men den går inte att härledas till dig och detsamma gäller information om hur Apple Maps används.
Apple samlar, precis som Google, in informationen men den kan inte knytas till dig som enskild invid, inte ens av Apple själva. Informationen avpersonifieras och delas upp innan den skickas till Apple för analys. Det ska göra det praktiskt taget omöjligt att spåra den tillbaka till dig som individ.
Poängen med att samla in den här informationen är för att kunna utveckla och förbättra tjänsterna. Apple vill veta hur vi använder deras tjänster men Apple gör det med anonym information där Facebook och Google samlar in och knyter information som är kopplad direkt till dig.

Kontroll

Apple lagrar också merparten av informationen på och i dina enheter. Alltså lokalt på prylar som du har kontroll på och över. Apple samlar dessutom in avsevärt mycket mindre information än Google och Facebook och, vilket inte är helt oviktigt. Vidare så lämnar Apple inte ut din information utan en noggrann kontroll om vem du är. Hos Google och Facebook räcker det med att du är inloggad sedan kan du begära och få ut informationen utan vidare kontroll.

Vänta

Visst, jag fick vänta på informationen från Apple men den var å andra sidan inte särskilt uppseendeväckande. Det var den information som jag förväntade mig att Apple skulle ha om mig.
Du begär ut din information här.

Mackens Fråga: Vilka Apple-prylar har du?
Share This