Twitters usla behandling av tredjepartsutvecklare är inget nytt. Det har pågått i flera år och ändra sedan Twitter köpte upp ett antal populära appar, förhörde dem och lade ned några av dem så har utvecklare av alternativa program och appar inte varit välkomna.

Twitter vill ha det som Facebook – en app, ett program där de styr hur saker ska visas och vad användarna ska kunna göra men Twitter är inte Facebook och har aldrig varit det därför att Twitter har ett API som kan användas exempelvis av Tweetbot och Twitterific.

Funktioner

Twitter har hela tiden haft en rad funktioner som utomstående har kunnat använda för att knyta tjänster och funktioner till Twitter och för att utveckla egna appar och program. Ett av de tidiga och mest populära programmen var Tweetie och det var tack vare Tweetie som många användare fick upp ögonen för Twitter.
Twitter köpte Tweetie och förvandlade det snabbt till oigenkännlighet. Funktioner plockades bort, gjordes om och inom kort så var ett populärt program inte populärt länge. Det var Twitters eget, officiella program men det hade lite eller ingenting kvar av Tweetie.
Twitter köpte upp fler program och appar som antingen förändrades radikalt eller lades ned.

Tokens

Nästa steg var att införa så kallade tokens vilket är en begränsning för hur många användare som får ansluta med ett visst program eller en viss app. Har du funderat över varför det inte tillkommit några nya appar och program på senare år så är förklaringen tokens.
Med tokens så styr Twitter hur många som kan använda ett och samma program för att ansluta mot Twitter. Tweetbot och Twitterfic existerande redan när den här begränsningen infördes och fick en generösare tilldelning av tokens än andra så de har klarat sig. Nya appar och program däremot kan inte skapa ett lönsamt program mot Twitters tjänst och därför kommer det i det närmaste inga nya appar och program för Twitter – och det är så Twitter vill ha det.

Ursäkt

Twitter har bett om ursäkt för sin behandling av tredjepartsutvecklare, lovat bot och bättring och lovat att bli mer transparenta och lovat att bli bättre på att kommunicera. Det har visat sig vara tomma ord, yttrade i ett läge där tillväxten gått knackigt, aktien har dalat nedåt och det har passat att vara både ödmjuk och eftertänksam. sedan har Twitter raskt återgått till att vara som vanligt – en vägg med målet att få bort alla appar och program från tjänsten.
Det hade varit ärligare att säga att Twitter inte vill ha konkurrerande program och appar och helt sonika stängt ned sitt API, som Facebook.
Istället så har Twitter klätt in sin dåliga behandling av tredjepartsutvecklare, som starkt bidragit till att dra användare till Twitter, i ord som “vi vill ge användarna en enhetlig upplevelser”. Twitter har också sagt att de inte vill ha appar och program som “kopierar” Twitters egna program och funktioner.

Nytt API

Den 19 juni lanserar Twitter ett nytt API där notiser och det som kallas streaming inte finns med. Det betyder att Tweetbot och Twitterific inte kommer att fungera som tidigare. Appen och programmen kan inte visa ditt flöde som en ström och de kan inte skicka notiser till dig.
Notiser när någon svarat på ett inlägg, kommenterat eller återpublicerat det, exempelvis.
Det har sedan länge varit efterfrågade funktioner och det har varit funktioner som lockat användarna till just de apparna och programmen istället för Twitters egna. Tilläggas kan att Twitter  helt lagt ned utvecklingen av ett program för Mac. Där hänvisa användarna till webbversionen istället.
Twitter vet att om de gör det de borde, stänger ned tjänstens API för utomstående utvecklare så skulle det bli ett ramaskri. Twitter vet att de med mycket stor sannolikhet riskerar att tappa användare som lämnar tjänsten eller så får de ytterligare en stor mängd helt inaktiva konton. Därför svälter Twitter sakta och stegvis ut tredjepartsutvecklare med olika ingrepp och försämringar.
Med token så såg Twitter till att stoppa utvecklingen av nya program och appar för tjänsten. Med sitt nya API så ser nu Twitter till att radera ut skillnaden mellan tredjepartsprogram och det egna programmet. Twitter kan därmed se till att vissa funktioner bara finns i den egna appen pågå ett ännu mera effektivt sätt och Twitter kan styra och kontrollera vilka funktioner utomstående hittar på. Twitter kväver all kreativitet och kan tvinga på oss användare en tjänst och en app som fungerar så som Twitter vill.
Det hade varit långt mycket ärligare att bara slå igen butiken och meddela att nu lägger vi ned alla funktioner och blir ett slutet system, så som Facebook.
#BreakingMyTwitter
apps-of-a-feather

Mackens Fråga: Hur snabbt brukar du uppdatera dina Apple-prylar?
Share This