Plötsligt så ser du bara ett fåtal Pokémons i spelet och inga utvecklade versioner. Då kan du kan ha blivit “bannad” och straffad av Niantic. Här är listan på de olika straff som Niantic kan dela ut.

Först kanske några uttryck ska förklaras.

En scanner är en karttjänst som söker av ett visst område och som visar Pokémons, stop och gym. Scanners kan även visa raider med typ av Pokémon och tider.

Spoofa är en metod för att snabbt flytta sig i spelet, utan att fysisk flyttat på sig. Falska GPS-data skickas till spelet för att kunna förflytta sig och fånga Pokémons.

Soft Ban

Du ser bara mycket vanliga Pokémons, inga utvecklade varianter och du kan inte fånga några Pokémons. Du kan inte heller snurra några stop eller gym.

Anledningen

Du kan ha förflyttat dig över stora områden, mycket snabbt och Niantic misstänker då att du “spoofar”, skickar förfalskad GPS-data till spelet för att faktiskt kunna förflytta dig mellan olika områden.

Du kan ha spelat för mycket, snurrat för många stop och/eller fångar för många Pokémons under samma dag.

Niantic kan då misstänka att kontot är en bot, ett konto som används kopplad till en scanner, exempelvis.

Straffet

Du kan inte spela som vanligt under några timmar

Shadow Ban

Upptäcker Niantic att en modifierad app används eller om kontot har flera olika appar inloggade så kan det straffas med det som kallas för “Shadow Ban”. Det kan vara appar som används för spoofing eller som är knutna till en scanner. I den här gruppen finns också otillåtna IV-checkers, appar som används för att kolla hur bra en Pokémon är.

Straffet

Inga utvecklade Pokémons visas och ett stort antal Pokémons visas inte under em en vecka eller mer.

Temp Ban

Samma anledningar och samma straff som ovan men nu stoppas kontot, helt, i en till två månader.

Temp Ban används huvudsakligen mot konton som Niantic misstänker är kopplade till en scanner.

Perma Ban

Detta straff tar Niantic till mycket sällan och då huvudsakligen mot konton som är kopplade till en scanner. Då spärras konton permanent.

Straffas

Kan du då straffas fast du inte fuskar?

Det finns rapporter där det sannolikt är så. Storspelare som spelar länge och intensivt, under många timmar har drabbats av Soft Ban. Gissningsvis då för att ha snurrat för många stops/gym och fångat för många Pokémons.

 

Mackens Fråga: Hur snabbt brukar du uppdatera dina Apple-prylar?
Share This