Sean Hannity är en av de ledande programledarna på Fox News och en av Donald Trumps favoriter. Hannity är också en snabb tillskyndare och försvarare av Donald Trump. Nu avslöjas att Sean Hannity och Donald Trump har en sak gemensamt – Michael Cohen, advokat.

Sean Hannity har diskuterat, och kritiserat, utredningen av Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet. Hannity har även kritiserat utredningens olika delar liksom tillslaget mot Michel Cohen. Ingen gång så har Sean Hannity berättat att han haft kontakter med Michael Cohen och att han frågat Cohen om juridiska råd.

Diskussion

I vilken omfattning och huruvida Sean Hannity är eller inte är en av Michael Cohens klienter är under diskussion. Hannity hävdar att han inte är det och att han bara frågat om några råd gällande fastighetsaffärer. Michael Cohen har med Sean Hannity på sin lista över klienter.

Åsikterna tycks gå isär med andra ord oavsett vilket så finns ett rakt och tydligt band mellan Fox News programledare och Donald Trump. Ett band som Sean Hannity borde ha berättat om vilket bland annat Allan Dershowitz, känd advokat anser.

Det springande punkten är det som finns inskrivet i de svenska pressetiska reglerna som handlar om att du som journalist inte ska försätta dig i en situation där ditt oberoende kan ifrågasättas. Du kan inte vara medlem i ett politiskt parti och rapportera om samma parti, du kan inte vara medlem i en idrottsförening och skriva om samma idrottsförening och du kan inte dela advokat med en person som du är satt att bevaka.

Koppling

I alla fall inte med mindre än att du redogör för vilken koppling du har till, i det här fallet Michael Cohen. Sean Hannity anser att han har rätt till ett privatliv, privacy, och det är korrekt – om det nu inte vore för det faktum att han är en av de ledande programledarna för en stor nyhetskanal. Det ingår i hans jobb att granska andra och visa mig den journalist som skulle underlåta att rapportera att en person som hen granskar har tydliga kopplingar till en ledande politiker, via sin advokat, så ska jag visa dig en journalist som är urusel på sitt jobb.

Det är fullständigt självklart att kopplingen är intressant och att den borde ha nämnts. Allt för att tittarna ska få hela bilden, inte bara Sean Hannitys bild.

Det faktum att Sean Hannity valde att inte göra det leder direkt till en situation där hans oberoende ifrågasätts och om det nu handlade om några enkla råd, utan betalning och att Hannity inte är en av Cohens klienter – varför kunde han då inte redogöra för det?

Därmed inte sagt mer än det.

Mackens Fråga: Hur snabbt brukar du uppdatera dina Apple-prylar?
Share This