Förra året skickade Apple ett brev till norske Henrik Huseby och krävde att han omedelbart skulle upphöra med att använda delar till iPhone, skärmar, och att han också skulle betala en summa för att slippa rättegång.

Upprinnelsen var en anmälan från den norska tullen som hittat och beslagtagit 63 skärmar till iPhone 6 och iPhone 6S. Delarna var förfalskningar, piratkopior.

Betalas

Via en norsk advokat ville Apple att Huseby skulle underteckna att avtal där han förband sig att inte använda produkter, importera eller sälja produkter som gjorde intrång i Apples rättigheter och varumärke. En summa på 27 700 norska kronor skulle också betalas så skulle allt lösas utan rättegång.

Henrik Huseby valde att ta striden med Apple och han vann i den första instansen. Apple har överklagat och högre rätt har ännu inte avgjort om saken ska prövas ytterligare.

Flera sidor

Det finns flera sidor av den här saken som är intressanta. För det första så har Apple ett hårt grepp om alla reparationer och även om sina reservdelar. Det är inte vem som helst som för köpa reservdelar från Apple. Det krävs auktorisation och att avgifter betalas till Apple. Anledningen, hävdar Apple, är att garantera hög kvalitet på alla reprationer.

Naturligtvis är Apple rädda om sitt varumärke men det går inte att komma ifrån att det också handlar om licenser och att sälja sina egna reservdelar.

Återvunna

Den andra sidan av saken är att eftersom Apple inte säljer reservdelar till vem som helst så tvingas fristående reparatörer ut på en marknad där det finns kopior, bra och dåliga, stöldgods och reservdelar som tillverkas och som säljs på en grå marknad. Det finns även reservdelar som plockas från återvinna enheter där Apples logotype täckts över. De beslagtagna skärmarna var just sådana skärmar.

Domstolen konstaterar att Apple logotype täckts över, att Huseby aldrig marknadsfört sig som auktoriserad reparatör, att Apples logotype fortfarande var övertäckt efter reparation och att Huseby måste köpa reservdelar utanför Apple.

Motherboard

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This