Jag ska inte påstå att det händer ofta men det händer att någon tycks bli oerhört provocerad av mitt val av telefon. Provocerad över mitt val, över att jag är lurad, ett viljelöst får och djupt okunnig.

Det kommer aldrig från någon som känner mig utan oftast från en ytlig bekant som drabbas av någon slags obetvinglig lust att berätta för mig hur lurad jag är. De har sett ljuset, inte jag. Jag är lurad, blåst och jag har betalat alldeles för mycket pengar till ett bolag som är lika ondskefullt som det är girigt. Apple liknas vid Jingis Khans härjande horder och jag är nu en lyckligt ovetande idiot som inte förstår vad det är jag har ställt till med.
Över en telefon?

Oskrivna regler

Det finns tydligen några oskrivna regler som jag inte har lärt mig, inte har förstått och framför allt på ett oerhört provocerande sätt har brutit mot.
Det finns saker som du helt enkelt inte får göra och en av de sakerna är att köpa en iPhone och har du den taskiga smaken att göra det så kör då absolut inte Apples dyraste telefon.
Jag är en symbol för den industrialiserade världens giriga utnyttjade av utvecklingsländer. Det är på grund av mig som fattiga människor exploateras.
Över en telefon?

Förstår

Det är inte så att jag inte förstår den komplexa kopplingen mellan västvärldens konsumtion och de problem vi orsakar i fattigare länder men jag har kanske ändå någon liten invändning mot att jag skulle vara en slags symbol för just det problemet.
Framför allt så har jag större invändningar mot att om jag skulle välja en annan telefon så skulle problemet vara löst. Det är ju också så att jag inte på några villkors vis vill ha en annan telefon.
Jag har köpt min telefon för att jag vill ha en sådan telefon.
Hade jag orkat att ha invändningar så hade jag också kunnat rada upp en rad tekniska avledningar till att jag aldrig skulle välja en annan telefon men oftast så orkar jag inte det. Min telefon är inte så viktig och dessutom är det mitt val, min telefon och mina pengar som jag än så länge gör som jag vill med.
Alltså min telefon är oerhört viktig, för mig, men jag har svårt att se den som ett slags symbol för något annat än som en telefon.
För andra är den ett rött skynke.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This