Det finns en diskussion som står mig upp i halsen och det är det ensidiga hyllandet av Android som Open Source, öppet och fritt. Det är skitprat helt enkelt och det finns en hel räcka av tydliga talande exempel på det.

För att var tydlig – jag har ingenting mot Open Source, tvärtom, men jag vänder mig den bild som en del försöker att måla upp av Android som öppet, säkert och pålitligt. Open Source är en utvecklingsmodell och ingen garant för att mjukvaran vare sig är bättre eller sämre kvalitetsmässigt och i det här fallet så handlar det om ett operativsystem som snokar på sina användare.

Facebook

Låt oss ta Facebook som ett exempel eftersom den sociala mediajätten just nu står i fokus och det efter att inte ha skyddat användarna och användarnas information.
Dylan McKay laddade ned all historik och all information som Facebook hade om honom. Till sin stora förvåning hittade han metadata från telefonsamtal flera år tillbaka i tiden. Det är information som Facebook inte borde ha haft.

Det visar sig i samband med installationen av Facebook, flera versioner tillbaka i tiden, så medgav användaren också att Facebook kunde ladda ned metadata om telefonsamtal meddelanden och SMS. I senare versioner av Android så drogs den möjlighet tillbaka men appar som skrivits med den äldre versionen av API kunde fortfarande ladda ned mängder av personlig information vilket Facebook gjorde. Det gäller för övrigt flera andra appar.
Ars Technica

Medgivande

Facebook säger nu i ett svar att funktionen har krävt användarens godkännande och det kanske är så för det är också en del av Android-världen. Med Android måste du vara uppmärksam på vad du svarar på därför att inte sällan så får du frågan en gång, en (1) gång. Du måste läsa vad en app kan göra, tänker göra och vilka funktioner den innehåller. Ansvaret vältras helt över på användaren och som sagt du får ofta bara en chans. Du kan ändra dina inställningar i efterhand men det vet apputvecklare att det gör vi användare sällan. Apputvecklare vet at vi läser slarvigt och att de vet hur de ska linda in frågor om att få ladda hem information för att få tillstånd.
I iOS är det Apple som formulerar frågorna och de ställs flera gånger. Apputvecklare får inte formulera dem själv och de får inte välja när de ska visas.

iOS

Användare av iOS hamnar inte i den typen av situationer därför att Apple inte tillåter missbruk av funktioner eller av användarens förtroende.
Låt mig ta ett exempel till för att förklara skillnaden mellan Android och iOS – en enkel ficklampa. En enkel app som tänder LED-lampan.
I iOS är det helt uteslutet att en sådan enkel app skulle ges access till kontakter, position, SMS, meddelanden eller annan personlig information – inte med mindre än att användaren tydligt, mycket tydligt tillfrågas och ska ge sitt tillstånd.
I Android är det upp till dig som användare att hela tiden läsa på och vara uppmärksam på vilka funktioner en app har. I Android så kan en så enkel app ladda hem allt om dig.
Det är skillnaden mellan iOS och Android, inte Open Source.
 

Mackens Fråga: Hur snabbt brukar du uppdatera dina Apple-prylar?
Share This