Vad har du för för elektroniska prylar?

Samsung, Huawei, Dell eller LG?

Så hur är det med samvetet då?

Vi konsumenter ställer krav på att det prylar vi köper ska gå att återvinna. Miljöfrågan har snabbt seglat upp på agendan och den är viktig men hur viktigt är det att den telefon, den surfplatta och den dator du använder är tillverkas av elektronik och metaller som utvunnits av arbetare som har drägliga förhållanden?

Samvetet

Jag har skrivit flera texter om barnarbete, vidriga förhållanden i gruvor i Kongo och jag har skrivit om Amnestys rapporter. För att vara tydlig, jag har refererat till texter skrivna av andra och länkat reportage och artiklar om ämnet.
Det finns två minsta gemensam nämnare för alla dessa texter – Apple gör mest och texterna tillhör de minst lästa här på bloggen, sett till mängd och innehåll.
Det senare förstår jag. Vi vill inte bli påminda om att vi kanske inte har gjort så klocka och genomtänkta val. Jag har inte skrivit texterna för att ge dig eller någon annan dåligt samvete eller för att peka finger. Jag sitter också med en rad lika elektroniska prylar och är inte ett dugg bättre.
Det kan vara tillfälligheter att just de här texterna är mindre lästa men det kan också vara ett tecken på att det är det dåliga samvetet som slagit till.

Apple

I sammanhanget är det viktigt att understryka att Apple är ett bolag som gör mer, som har ett regelverk och som årligen redovisar sitt arbete. Ett arbete som syftar till att se till att Apples leverantörer har drägliga förhållanden, att de inte jobbar för mycket, att barn inte utnyttjas och att arbetare inte exploateras.
Sitter det ett äpple på dina prylar så kan du därför ha lite mindre dåligt samvete än om du använder Samsungs, Huaweis, Lenovos eller Dells prylar. Det är företag som fick underbetyg av Amnesty i en rapport gällande konfliktmineraler.

Bakvänt

Det är också en aspekt som ofta glöms bort när medierna skriver om Apple och andra företag. Frågan om vad de stora teknikbolagen gör för arbetarna bland deras underleverantörer har diskuterats och i fokus har då Apple hamnat. Det blir lite bakvända världen när det bolag som gör mest, som årligen redovisar sitt arbete öppet och publikt och som genomgående får högst betyg av Amnesty och andra är det bolag som ställs till svars.
Missförstå mig rätt nu – gör Apple fel så ska Apple ställas till svars. Det får det inte råda minsta tvekan om men om medierna vill ställa någon till svars och ställa frågor så borde fokus riktas mot de bolag som gör lite eller ingenting.

Frågan om hur arbetarna i leverantörsledet borde också lyftas därför att i en förlängning så handlar det om vad vi är beredda att betala för våra elektroniska prylar.
Vi borde kunnas ställa krav på tillverkarna både när det gäller miljö och arbetsförhållanden.

Mackens Fråga: Vad vill du se i nya Apple Watch?
Share This