Nu finns Jessica Jones andra säsong på Netflix

Nu finns Jessica Jones andra säsong på Netflix

Nu finns den andra säsongen av Jessica Jones på Netflix.

Jessica Jones är Marvels något udda superhjältinna och det är väl passande att den andra säsongen har premiär på den Internationella Kvinnodagen.

Netflix Jessica Jones Säsong Nummer 2

Hur det med samvetet?

Hur det med samvetet?

Vad har du för för elektroniska prylar?

Samsung, Huawei, Dell eller LG?

Så hur är det med samvetet då?

Vi konsumenter ställer krav på att det prylar vi köper ska gå att återvinna. Miljöfrågan har snabbt seglat upp på agendan och den är viktig men hur viktigt är det att den telefon, den surfplatta och den dator du använder är tillverkas av elektronik och metaller som utvunnits av arbetare som har drägliga förhållanden?

Samvetet

Jag har skrivit flera texter om barnarbete, vidriga förhållanden i gruvor i Kongo och jag har skrivit om Amnestys rapporter. För att vara tydlig, jag har refererat till texter skrivna av andra och länkat reportage och artiklar om ämnet.
Det finns två minsta gemensam nämnare för alla dessa texter – Apple gör mest och texterna tillhör de minst lästa här på bloggen, sett till mängd och innehåll.
Det senare förstår jag. Vi vill inte bli påminda om att vi kanske inte har gjort så klocka och genomtänkta val. Jag har inte skrivit texterna för att ge dig eller någon annan dåligt samvete eller för att peka finger. Jag sitter också med en rad lika elektroniska prylar och är inte ett dugg bättre.
Det kan vara tillfälligheter att just de här texterna är mindre lästa men det kan också vara ett tecken på att det är det dåliga samvetet som slagit till.

Apple

I sammanhanget är det viktigt att understryka att Apple är ett bolag som gör mer, som har ett regelverk och som årligen redovisar sitt arbete. Ett arbete som syftar till att se till att Apples leverantörer har drägliga förhållanden, att de inte jobbar för mycket, att barn inte utnyttjas och att arbetare inte exploateras.
Sitter det ett äpple på dina prylar så kan du därför ha lite mindre dåligt samvete än om du använder Samsungs, Huaweis, Lenovos eller Dells prylar. Det är företag som fick underbetyg av Amnesty i en rapport gällande konfliktmineraler.

Bakvänt

Det är också en aspekt som ofta glöms bort när medierna skriver om Apple och andra företag. Frågan om vad de stora teknikbolagen gör för arbetarna bland deras underleverantörer har diskuterats och i fokus har då Apple hamnat. Det blir lite bakvända världen när det bolag som gör mest, som årligen redovisar sitt arbete öppet och publikt och som genomgående får högst betyg av Amnesty och andra är det bolag som ställs till svars.
Missförstå mig rätt nu – gör Apple fel så ska Apple ställas till svars. Det får det inte råda minsta tvekan om men om medierna vill ställa någon till svars och ställa frågor så borde fokus riktas mot de bolag som gör lite eller ingenting.

Frågan om hur arbetarna i leverantörsledet borde också lyftas därför att i en förlängning så handlar det om vad vi är beredda att betala för våra elektroniska prylar.
Vi borde kunnas ställa krav på tillverkarna både när det gäller miljö och arbetsförhållanden.

Apple redovisar sitt arbete med konfliktmineraler

Apple redovisar sitt arbete med konfliktmineraler

De leverantörer som vill leverera mineraler till Apple måste följa ett regelverk och också ställa upp på oanmälda kontroller. Under 2017 så sa därför Apple upp avtalet med flera leverantörer som inte följde regelverket.

Konfliktmineraler är metaller som utvinns i konfliktområden och de används för att bekosta militära konflikter. Kobolt, som används i våra batterier, utvinns bland annat i Kongo och där Amnesty rapporterat om mycket vidriga och farliga arbetsförhållanden. Amnesty har också gjort en granskning av de stora teknikbolagen för att ta reda på vad de gör för att se till att arbetarna får drägliga förhållanden.
Macken: Din telefon innehåller kobolt som kan ha utvunnits av barn
Inget av de granskade bolagen fick fullt betyg. Apple fick högst betyg medan det fanns flera stora bolag, Samsung, Huawei med flera som underkändes av Amnesty.

Apple

Apple är en av köparna av Kobolt och för att förbättra förhållandena och försöka att se till att Apple inte köper in och använder. Därför kräver Apple att alla leverantörer accepterar oanmälda besök och kontroller. Det ledde till att Apple sade upp sina avtalet med 10 smältverk och 6 gruvor under 2017.
Apple

Apple ställer hårda krav på sina leverantörer

Apple ställer hårda krav på sina leverantörer

Apple redovisar ett högre antal brott mot arbetsregler och Apples krav på arbetsförhållanden i sin årliga redovisning. Trenden är dock att Apples leverantörer följer de krav som Apple ställer på dem.

Apple är unika i sina årliga redovisningar av arbetsförhållanden, redovisningar av arbetstider och de kontroller som Apple gör av sina leverantörer. Apple har ett regelverk som de kräver att leverantörerna ska följa. Sker inte det så kan Apple säga upp avtal och avbryta allt samarbete med leverantörer, vilket också har skett under 2017.
Under 2017 anlitade Apple flera nya leverantörer vilket kan förklara det ökade antalet regelbrott. Apple har upptäckt förfalskade tidsrapporter och även en leverantör där anställda arbetare fått betala för sina anställningar. I det fallet så tvingade Apple företaget att betala tillbaka pengarna.

Leverantörer

Apple har nu 756 leverantörer i 30 olika länder och även om antalet regelbrott ökade något under 2017 så är den allmänna trenden att alltfler av Apples leverantörer sköter sig allt bättre.

In the report, Apple also said it was launching a women’s’ health initiative at its supplier plants, with a goal of reaching 1 million women by 2020. It said it had launched a program in China to train workers to become factory line leaders, who often make 20 percent to 30 percent more than line workers.

Reuters

Gratistipset: Anti-Sleep for Mac

Gratistipset: Anti-Sleep for Mac

Gratistipset: Anti-Sleep for Mac

Ibland kan det vara nödvändigt att hålla en Mac vid liv, inte låta den gå ned i viloläge. Det är det du kan använda Anti-Sleep till.

Programmet är gratis.

AntiSleep is a simple free utility which prevents your Mac from entering Sleep mode.

Features
 • Blocking display sleep
 • Blocking system sleep
 • Activating at login
 • Activating when AC power ON
 • Timeout setting
 • Critical battery-charge setting
 • Manually activate screensaver and sleep

What’s New

Version 2.2:Note: Now requires OS X 10.11 or later.

 • Fixed bugs and hangs
 • Added option ”Deactivate when Disconnect an AC Power”
 • Added ”Silent Mode”

Requirements

 • Intel, 64-bit processor
 • OS X 10.11 or later
Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?